Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

Câu 1. Ý phản ánh đúng nguyên nhân khiến đế quốc Rôma sụp đổ cuối thế kỉ V là

A. Cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nô lệ chống chủ nô

B. Mâu thuẫn dân tộc, giai cấp gay gắt

C. Đế quốc Rôma rộng lớn, khủng hoảng trầm trọng không thể đương đầu với cuộc tấn công của người Giécman từ phương Bắc

D. Các thị quốc nổi dậy và tách khỏi đế quốc Rôma

Câu 2. Đế quốc Rôma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

A. Chế độ chiếm nô

B. Chế độ nô lệ

C. Thời kì phát triển của đế quốc Rôma

D. Cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột

Câu 3. Vương quốc nào không phải do người Giecma thành lập

A. Vương quốc Ba Tư

B. Vương quốc Tây Gốt

C. Vương quốc Phơrăng

D. Vương quốc của người Ăngglô Xắcxông

Câu 4. Khi tràn vào lãnh thổ rima người Giécman đã củng cố thế lực của mình bằng nhiều biện pháp, ngoại trừ

A. Chiếm ruộng đất của chủ nô Rôma để chia cho nhau

B. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nhiều vương quốc mới của họ

C. Thủ lĩnh tự xưng là vua và phong các tước vị

D. Duy trì các tôn giáo nguyên thủy của người Giécman

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Câu 5. Đẳng cấp quý tộc vũ sĩ ở phương Tây thời phong kiến có nguồn gốc là

A. Quý tộc thị tộc

B. Quý tộc thị tộc người Giécman

C. Tăng lữ

D. Thân binh

Câu 6. Được phong các tước vị khác nhau và đất đai theo tước vị, đó là

A. Quý tộc thị tộc

B. Quý tộc vũ sĩ

C. Tăng lữ

D. Quý tộc tăng lữ

Câu 7. Đẳng cấp gắn liền với tôn giáo và nhà thờ, được phong cấp đất đai, rất giàu có là

A. Quý tộc thị tộc

B. Quý tộc vũ sĩ

C. Tăng lữ

D. Quý tộc tăng lữ

Câu 8. Các đẳng cấp phong kiến ở Tây Âu thời trung đại là

A. Lãnh chúa, Công tước, nông nô

B. Lãnh chúa, Kị sĩ, Nông nô

C. Công tước, hầu tước, bá tước, kị sĩ

D. Lãnh chúa, công tước, hầu tước, bá tước, kị sĩ

Câu 9. Lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu có nguồn gốc là

A. Những chủ nô Rôma

B. Tăng lữ

C. Những người giàu có

D. Quan lại, quý tộc thị tộc, quý tộc tăng lữ

Câu 10. Nguồn gốc hình thành giai cấp nông nô là

A. Nô lệ và nông dân

B. Từ binh chiến tranh

C. Người dân Rôma

D. Người dân nghèo Giécman

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C A A D B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B D C D A

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 2)

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *