Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển

C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều

D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng

A. Chỉ còn số lượng nhỏ nông dân làm nông nghiệp

B. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ, năng suất thu hoạch rất thấp

C. Nông dân phải nộp địa tô rất nặng nền và làm mọi nghĩa vụ phong kiến

D. Nạn đói xảy ra thường xuyên

Câu 3. Trước cách mạng, ở Pháp đã có các xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc các ngành

A. Dệt, đóng tàu

B. Khai khoáng, dệt

C. Dệt, luyện kim, khai khoáng

D. Khai thác dầu mỏ, hóa chất

Câu 4. Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)

A. Chiếm đa số trong dân cư

B. Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế

C. Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội

D. Muốn duy trì quyền lực cũng như củng cố chế độ phong kiến

Câu 6. Giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong Đẳng cấp thứ ba là

A. Tư sản và tiểu tư sản

B. Thị dân

C. Tư sản

D. Nông dân

Câu 7. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là

A. Mâu thuẫn giữa tư sản với quý tộc phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với Tăng lữ và Quý tộc

C. Mâu thuẫn giữa các lực lượng tiến bộ trong xã hội với chế độ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc, tăng lữ

Câu 8. Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

A. Môngtexkiơ, Ôoen và Phuriê

B. Ôoen, Phuriê và Xanh Ximông

C. Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte

D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông

Câu 9. Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?

A. Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

B. Lên án chế độ TBCN, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước XHCN

C. Lên án chế độ phong kiến, cũng như những mặt trái của CNTB

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

D. Đề cao chế độ phong kiến, lên án chế độ TBCN

Câu 10. Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

A. Quân chủ lập hiến

B. Phong kiến phân tán

C. Quân chủ chuyên chế

D. Tiền phong kiến

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A A D A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C B C A C

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *