Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến?

A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu

B. Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao và được bổ sung liên tục

C. Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phon phú

D. Tiếp thu được những thành tựu khoa học

Câu 32. Hình thức tổ chức độc quyền ở Mĩ là

A. Tơrớt

B. Cácten

C. Xanhđica

D. Côngxoócxom

Câu 33. “Vua” độc quyền nổi tiếng ở Mĩ từ cuối thế kỉ XIX là

A. “vua dầu mỏ” Rốcphelơ

B. “vua thép” Moócgan

C. “vua ô tô” Pho

D. Rốcphelơ và Moócgan

Câu 34. Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì

A. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ

B. Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha

C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mình

D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập

Câu 35. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế

B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1)

C. Tăng cường xâm lược thuộc địa

D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

Câu 36. Điểm khác nhau giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc

B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội của các tổ chức độc quyền

C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa

D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản

Câu 37. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp đến lịch sử của nhiều nước châu Á, châu Phi trong đó có Việt Nam?

A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế

B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

C. Tăng cường xâm lược thuộc địa

D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

Đáp án

Câu 31 32 33 34 35 36 37
Đáp án A A D B B C C

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Check Also

hoaphuong 17 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *