Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang; 3. Phong trào cách mạng chấm dứt; 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình; 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 1, 4, 5

C. 4, 5, 2, 3, 1

D. 4, 5, 1, 2, 3

Câu 12. Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho

A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ

B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng

D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng

Câu 13. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Phát động các giai cấp bị bóc lột, các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh

B. Làm lung lay chế độ Nga hoàng

C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 1)

D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông

Câu 14. tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng giải phóng dân tộc

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng vô sản

Câu 15. Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là

A. Công nhân, nông dân và bình dân

B. Công nhân và dân nghèo thành thị

C. Công nhân và nông dân

D. Công nhân và binh lính

Câu 16. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16
Đáp án D B C C A A

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 2)

Check Also

7142 1494911290049 1014 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *