Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Vật lý / Vật lý lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Dòng điện trong chất khí

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Dòng điện trong chất khí

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Dòng điện trong chất khí

Câu 1. Chọn phát biểu đúng

A. Không khí là chất điện môi trong mọi điều kiện

B.Không khí có thể dẫn điện trong mọi điều kiện

C.Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hoá

D.Chất khí chỉ dẫn điện khi bị đốt nóng

Câu 2. Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện

A. áp suất của chất khí cao

B.áp suất của chất khi thấp

C.hiệu điện thế rất cao

D.hiệu điện thế thấp

Câu 3. Tìm phát biểu sai

A.các hạt điện dẫn trong chất khi là các ion dương, âm và electron

B.Tác nhân ion hoá là điều kiện cho sự dẫn điện của chất khí khi hiệu điện thế thấp

C.Sự phóng điện tự do không cần tác nhân ion hoá khi hiệu điện thế rát cao.

D. dòng điện trong chất khí tuân theo định luật ôm

Câu 4. Nhận xét nào sau đây sai đối với đồ thị vôn-ampe ( Hình 15.1) của chất khí?

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dong dien trong chat khi - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Dòng điện trong chất khí

A.Khi U<Ub, dòng điện trong chất khí gần đúng tuân theo định luật Ôm

B. Khi Ub<U<Uc, dòng điện không thay đổi là do không có hạt tải điện

C.Khi U>Uc, dòng điện tăng vọt là vì có sự ion hoá do va chạm

D.Khi U>Uc sẽ xuất hiện tia lửa điện

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Mắt (Phần 2)

A. Là quá trình dẫn điện trong không khí thường gặp: tỉa lửa điện, hồ quang điện

B. Là quá trình dẫn điện trong không khí không cần tác nhân ion hoá từ bên ngoài

C.Là quá trình dẫn điện trong không khí do tác nhân ion hoá từ bên ngoài

D.Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện

Câu 6. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion âm mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

B. các ion dương mà ta đưa từa bên ngoài vào trong chất khí

C.các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D.các electron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

Câu 7. Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí

A.Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện giữa các đám nây với nhau

B.Sét là tiếng nổ khi có sự phóng điện trọng tự nhiên với cường độ lớn

C.Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện trong tự nhiên với cường độ nhỏ

D.Sét là tiếng nổ khi có sự tiếp xúc giữa đám mây với mặt đất

Câu 8. Tìm phương án đúng khi giải thích hiện tượng hồ quang điện

A. Là hiện tượng phóng điện trong không khí mà không có tác nhân ion hoá

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện thế - Hiệu điện thế

B. Tác nhân ion hoá trong hiện tượng hồ quang điện là ánh sáng của chỉnh nó

C. Là sự dẫn điện trong không khí với tác nhân ion hoá bởi nhiệt của sự giữa các hạt dẫn điện với điện cực

D. Là sự dẫn điện trong không khí với hiệu điện thế đặt vào các điện cực rất lớn

Câu.9. Chọn những thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí

A. Đèn hình tivi     B. Bugi trong động cơ nổ

C.Đèn cao áp     D. Đèn sợi đốt

Câu 10. Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có 4,2.1018 electron và 2,2.1018 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I=1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I=0,32 A; từ cực dương sang cực âm

C. I=1,024 A; từ cực âm sang cực dương

D. I=0,32 A; từ cực âm sang cực dương

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C C D B C D A C B A

Câu 10: A

Chiều dòng điện trong ống phóng điện là từ cực dương sáng cực âm của ống. Cường độ dòng điện qua ống:

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dong dien trong chat khi 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Dòng điện trong chất khí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Check Also

vanbantailieu img 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính hiển vi

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính hiển vi

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính hiển vi Câu 1. Khi nói …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *