Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 5 / Đề thi khảo sát chất lượng lớp 5 / Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 – Trường Tiểu học Bình Tân

Dưới đây là 2 đề thi do thầy Trần Khoa Việt chia sẻ. Đề có nội dung khó (tuyển chọn học sinh giỏi) và dễ. Học sinh trung bình và yếu cố gắng làm trên 5 điểm. Các em thử sức nhé.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Thời gian: 75 phút ( không kể thời gian phát đề)

Đề 1

Bài 1: Tính (2đ)

a) 89245 – 4178            b) 384 x 571 -219264

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

Bài 2: Trắc nghiệm: (2đ)

a) Giá trị biểu thức sau là: (0.75đ)

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 1 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tânb) Một thửa ruộng hình bình hành có chiều cao 8m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Diện tích thửa ruộng là:

A. 128m       B.128m²      C. 128 cm²   D. 48 m    (0.25đ)

c) Nếu cạnh hình vuông gấp lên 3 lần thì diện tích hình vuông gấp lên số lần là: (0.25đ)

A.3 lần     B. 6 lần        C. 8 lần        D. 9 lần

d) So sánh 400 dm² và 3500 cm²: (0.75đ)

A.>      B. <            C. =         D. Ø

Bài 3: Giải toán: (2điểm)

Năm nay trung bình cộng số tuổi của ông và cháu là 45 tuổi, ông hơn cháu 66 tuổi. Tính tuổi mỗi người? (1.điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài  4/5 m, chiều rộng  3/4  chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình đó?. (1 điểm)

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng

Bài 4: (2điểm)

1/  Tìm x:  25 + x = 75 (0.75đ)

2/ Tính: (0.5đ)

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 2 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

3/ Với a=456 thì 56088: a +234 =? (0.25đ)

4/ Điền số [ ] biết 63[ ] chia hết cho 2;3;5;9 (0.5đ)

Bài 5: (1đ)

1) Tìm 2 phân số vừa lớn hơn  1/5   vừa bé hơn 1/2 (0.5đ)

2) Viết (0.5đ)

Viết số Đọc số
25 000 000 000 Hai mươi lăm tỉ hay “…………………………..”

Bài 6: Nhận biết hình: (1đ)

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 3 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân


ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Bài 1: (2đ)

a) Tính đúng đáp án: 85067 (0.5đ) (hs có thể đặt tính hoặc tính tuỳ ý)

b) 384 x 571 -219264

= 219264  -219264  (0.25đ)

= 0       (0.25đ)

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 4 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

 

Bài 2: (2đ)

Câu a.C b.B c.D d.A
Điểm 0.75 0.25 0.25 0.75

Bài 3: 2đ

1) Giải: (hs không cần vẽ sơ đồ)

Tổng số tuổi 2 ông cháu là:

45 x 2 = 90 (tuổi)      (0.25đ)

Tuổi ông là:

(90 + 66): 2 = 78 (tuổi)    (0.25đ)

Tuổi cháu là:

90 – 78 = 12 (tuổi)      (0.25đ)

Đáp số: ông 78t; cháu 12t  (Lời giải và đáp số ghi đúng 0.25đ)

2) Giải:

Chiều rộng hcn là:

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 5 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

Chu vi hcn:

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 6 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

Diện tích hcn:

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 7 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình TânĐáp số: (Lời giải và đáp số 0.25đ)

Bài 4: 2đ

1) x +25 = 75

x   = 75 -25 (0.5đ)

x   = 50   (0.25đ)
bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 8 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân(hs thực hiện phép nhân 0.25đ, rút gọn đúng 0.25đ)

3)  Do a =456

56088: a +234

= 56088: 456 +234   ( 0.125đ)

=123+234

=357             (0.125đ) (hs không sắp phép tính mà có kết quả đúng trừ 0.125đ)

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học Lê Lợi

4) Số điền vào là 63[0]    (0.5đ)

Bài 5: 1đ

1) Quy đồng 2 phân sô cùng mẫu 0.25 đ

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 9 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

2) Điền vào “hai mươi lăm nghìn triệu” (0.5đ)

Bài 6: 1đ

a) hình chữ nhật (0.5đ)

b) hình thoi (0.5đ)


Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Thời gian: 75 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.0đ)

1.Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự lớn đến bé:

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 10 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

2. Tính nhanh:bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 11 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

3. Đổi:

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 12 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

b) 23 yến 9kg =…….kg

4. 

a. So sánh: 10000 ….8777

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 159360?

Bài 2: Tính (2.5đ)

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

 

Bài 3: (2.5đ)

1. Tìm y: a) 876232 – y = 51121  (0.25đ)     b) 4800: (y x 16) = 25     (0.5đ)

2. Tính bằng cách thuận tiện: 160 x 99          (0.75đ)

3. Trung bình cộng a;b;c là 15 biết b= 12 ; c= 8. Tìm a (0.5đ)

4. Trên trục số, khi vẽ em có xác định được số nào lớn nhất không? (Không? Vì sao? / Có? Tìm số đó) (0.5đ)

Bài 4: Giải toán: (2.0đ)

1. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50kg, mỗi bao gạo nếo nặng 30kg. Một xe chở 20 bao gạo tẻ và 20 bao gạo nếp. Hỏi xe chở nhiêu tấn gạo? (1.25đ)

2. Tính số tiền của An khi đi chợ. Biết An mua thịt hết 50000 đồng, mua 2 kg cá (mỗi kg cá là 25000đồng)    (0.75đ)

Bài 5:  Một khu vườn hình bình hành có độ dày đáy là 4 km. Chiều cao bằng   1/8  độ dài đáy. Tính diện tích (1đ)

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Bình Thuận


ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015-2016

 MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 4

Đáp án đề số 2

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 13 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

bo 2 de khao sat chat luong mon toan lop 4 len lop 5 nam hoc 2016 14 - Bộ 2 đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 lên lớp 5 - Trường Tiểu học Bình Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *