Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 5 / Đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 5 / Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Trung Hòa

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Trung Hòa

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Trung Hòa

Trường TH Trung Hòa I

ĐỀ THI CUỐI  HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: TOÁN- KHỐI 5

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 đ)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:  Trong các số thập phân dưới đây, chữ số 5 của số thập phân nào chỉ hàng  phần trăm:

A. 523,41     B. 432,15    C. 235,41          D. 423,51

Caâu 2:

a. Phân số nào là phân số thập phân:

de thi hoc ki 1 lop 5 mon toan truong tieu hoc trung hoa - Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Trường Tiểu học Trung Hòa

Câu 3. Viết số thập phân có: không đơn vị, một phần nghìn.

A. 0,1       B. 0,01            C. 0,001            D. 0,0001

Câu 3. Số bé nhất trong các số thập phân dưới dây là:

A 3,445           B. 3,454     C. 3,455      D. 3,444

Câu 4:  Tỉ số phần trăm của hai số 40 và 25 là:

A. 62,5%          B. 160%     C. 16%      D. 106%

Câu 5:Kết quả của biểu thức  87,5 x 10: 0,1 là:

A. 87,5         B.  875     C. 8750      D. 7850.

Câu 6: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm:  2kg235g = …………g  là:

A. 2,235g      B. 223,5g    C. 2235g      D.2325g

  B:  PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:(4 điểm)

a) 325,75 + 493,13         b)  142,43  –  34,38

c) 23,6 x 4,3            d)  50,5:  2,5

Câu 2: a) Tìm  (0,75 điểm)

5,4  =  17,8  – 0,25

Xem thêm:  Đề thi kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Câu 3. (2,25đ)  Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 800m2. Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình tam giác có chiều cao 4,5 m, đáy 8m.

a/ Tính diện tích bồn hoa?

b/ Tính diện tích phần còn lại của sân trường?


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng đạt: 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D C D C D

PHẦN II:

Câu 1: Đặt tính và tính đúng (4 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm

  1. a) 818,88 b)108,05     c)101,48     d)20,2

Câu 2: (0,75điểm)

-Tính đúng giá trị của x = 3,25

Câu 3: (2,25điểm)

– Có câu trả lời và phép tính đúng khi tìm diện tích vườn hoa được 1 điểm

– Diện tích bồn hoa là: 4,5 x 8 = 36(m2)

– Có câu trả lời và phép tính đúng khi tìm diện tích phần còn lại của sân trường  được 1 điểm

– Diện tích phần còn lại của sân trường là:

800 – 36 = 764 (m2)

– Ghi đáp số đúng: 764 m2 được 0,25 điểm

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt có đáp án - Trường Tiểu học Kim Đồng

Check Also

nu sinh d20181115 040205 310x165 - Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 - Trường Tiểu học Phước Vân

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phước Vân

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phước Vân …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *