Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 10 / Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – Trường PT DTNT Kiên Giang

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường PT DTNT Kiên Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – Trường PT DTNT Kiên Giang SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG MÔN TOÁN – LỚP 10(CB)  Câu 1: [2,0 đ] Xét dấu các biểu thức sau:  Câu 2: [7,0 đ] a/Giải bất phương trình: (x+3)/(1-x) > 0. …

Read More »