Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 10 / Đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 10

Đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 10

Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 cuối học kì 1 – Trường THPT Nguyễn Khuyến

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 cuối học kì 1 - Trường THPT Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 cuối học kì 1 – Trường THPT Nguyễn Khuyến SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề (Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi) Cho …

Read More »

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 10 – Trường THPT Thanh Yên

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 10 - Trường THPT Thanh Yên

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 10 – Trường THPT Thanh Yên I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu 1: Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc giới Nguyên sinh? A. Nấm rơm, nấm nhầy, động vật nguyên sinh. B. Vi khuẩn, nấm men, động vật nguyên sinh. C. Tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh. …

Read More »