Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 11

Đề thi lớp 11

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập TRƯỜNG THPT TỰ LẬP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 MÔN: ĐẠI SỐ 11   Câu 1: (6 điểm) Tìm các giới hạn sau: Câu 2: (3điểm) Cho hàm số:  Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2. …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

7239 1494911290062 1019 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu KIỂM TRA HÓA 11 Thời gian: 45 phút I- TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu 1. Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là: A. 1-brompropan          B. 2 – brompropan 3. 2,2-đibrompropan       …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh - Trường THPT Hàn Thuyên

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 11 Năm học 2015-2016 MÔN THI: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã …

Read More »