Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 11 / Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh - Trường THPT Hàn Thuyên

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 11 Năm học 2015-2016 MÔN THI: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã …

Read More »