Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 11 / Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập TRƯỜNG THPT TỰ LẬP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 MÔN: ĐẠI SỐ 11   Câu 1: (6 điểm) Tìm các giới hạn sau: Câu 2: (3điểm) Cho hàm số:  Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2. …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

thaohuyen7 1492822 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu KIỂM TRA HÓA 11 Thời gian: 45 phút I- TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu 1. Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là: A. 1-brompropan          B. 2 – brompropan 3. 2,2-đibrompropan       …

Read More »