Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 12

Đề thi lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 – Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 – Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – (2014 – 2015) MÔN: TOÁN  KHỐI: 12 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1 (2,0 điểm): Tính tích phân: Bài 2 (2,0 điểm): 1.Tính diện …

Read More »

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã

hoaphuong 26 310x165 - Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 – Trường THPT Trung Giã TRUNG GIA HIGH SCHOOL School year: 2016- 2017  Time allowance: 50 minutes Student’s Code:…………………… I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 1. …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng môn Sinh lớp 12 – Trường THPT Văn Quán

photo 0 1510200251964 310x165 - Đề khảo sát chất lượng môn Sinh lớp 12 - Trường THPT Văn Quán

Đề khảo sát chất lượng môn Sinh lớp 12 – Trường THPT Văn Quán A. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm) Câu 1: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là: A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc …

Read More »

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên

7212 1494911290056 1016 310x165 - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 - Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 – Trường THPT Hàn Thuyên SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: Toán 12 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (1,0 điểm). Cho n là số tự …

Read More »