Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 6 / Đề thi khảo sát chất lượng lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 6

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới và chương trình cũ

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới và chương trình cũ

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới và chương trình cũ ĐỀ KHẢO KIỂM TRA LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề bài gồm 02 trang) I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (1.0 point) 1. …

Read More »

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Bình Tây

tyad thumb mllh 310x165 - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn - Trường THCS Bình Tây

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Bình Tây ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NGỮ VĂN ĐẦU NĂM LỚP 6 H. BÌNH GIANG- HẢI DƯƠNG  Câu 1 (3.0 điểm).  Đọc đoạn trích sau: Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm – Trường THCS Bình Khê

ao dai2 310x165 - Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm - Trường THCS Bình Khê

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm – Trường THCS Bình Khê PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6 Thời gian: 60 phút Câu 1: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 17 x 4 + 8 x 4 b) 875 …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 – Trường THCS Kim Sơn

37357343 9357296624x683 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 - Trường THCS Kim Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 – Trường THCS Kim Sơn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM SƠN –  ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: TOÁN Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề)  Câu 1 (2.0 điểm): Điền số thích hợp và …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Nguyễn Khuyến

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn - Trường THCS Nguyễn Khuyến

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Nguyễn Khuyến ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6 ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: NGỮ VĂN Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề) Câu 1 (3 điểm): Cho các từ sau: “Anh em, vấp váp, xe điện, ăn mặc, nhức nhối, cửa …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Văn lớp 6 – Trường THCS Võ Thị Sáu

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Văn lớp 6 - Trường THCS Võ Thị Sáu

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Văn lớp 6 – Trường THCS Võ Thị Sáu PHÒNG GD&DT NHA TRANG Trường THCS Võ Thị Sáu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015-2016 MÔN:TOÁN 6 Thời gian làm bài:90’(không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5 đ) Thực hiện phép tính: (Tính hợp lí nếu …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Tự Cường

hoaphuong 10 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn - Trường THCS Tự Cường

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn – Trường THCS Tự Cường MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC  2015- 2016 Môn:  Ngữ văn 6 – Thời gian 90’ ( không kể giao đề)            Mức độ     Phạm vi kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng …

Read More »

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 6 môn Toán – Trường THCS Ngũ Lão

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 6 môn Toán - Trường THCS Ngũ Lão

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 6 môn Toán – Trường THCS Ngũ Lão TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I Năm học 2015-2016 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2,0 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất: a/173 + 85 + 227         …

Read More »