Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 7 / Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề thi kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 - Trường THCS Kinh Thành

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 – Trường THCS Kinh Thành ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 7 Họ và tên:…………………… Lớp:……….. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)     I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)  Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng A. 900              …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7 Chương 3 – Trường THCS Phúc Thành

5247396 image 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7 Chương 3 - Trường THCS Phúc Thành

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 7 Chương 3 – Trường THCS Phúc Thành ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN: ĐẠI SỐ 7 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nhất Bài 1. Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng …

Read More »