Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 8

Đề thi lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung

7239 1494911290062 1019 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – Trường THCS Quang Trung Họ tên:………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 LỚP: 8/…. TIẾT THỨ:  56  (CHƯƠNG 3) ĐIỂM: NHẬN XÉT: Bài 1: (0,5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương? Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình sau: a/ 4x + 20 …

Read More »

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Trường THCS Dương Phúc Tư

7140 1494911290048 1014 310x165 - Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Dương Phúc Tư

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Trường THCS Dương Phúc Tư PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS DƯƠNG PHÚC TƯ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN HÓA –  8 Thời gian làm bài: 45 Phút   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1:  Khối lượng kali pecmanganat (KMnO4) …

Read More »