Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 8 / Đề thi kiểm tra học kỳ 2 lớp 8

Đề thi kiểm tra học kỳ 2 lớp 8

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Trường THCS Dương Phúc Tư

tyad thumb mllh 310x165 - Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Dương Phúc Tư

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Trường THCS Dương Phúc Tư PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS DƯƠNG PHÚC TƯ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN HÓA –  8 Thời gian làm bài: 45 Phút   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1:  Khối lượng kali pecmanganat (KMnO4) …

Read More »