Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 9

Đề thi lớp 9

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội – Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội - Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội – Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2014 – 2015 ( Thời gian làm bài 120 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (2,0 điểm) 1) Không dùng máy tính cầm …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4 – Trường THCS Đỗ Cận

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4 – Trường THCS Đỗ Cận

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4 – Trường THCS Đỗ Cận ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9 Trường THCS Đỗ Cận I. Trắc nghiệm Câu 1: Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng: A. C2H4, C2H6         …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 9 CHƯƠNG III Câu 1 Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ) 1. Thấu kính phân kì là thấu kính có a.nằm trong tiêu cự của thấu kính. 2. Chiếu chùm …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công

anh tuong1 1711201815 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 - Trường THCS Thành Công

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm). Câu 1: (2.0 điểm) Hãy ghép nối các mốc thời gian với Sự kiện lịch sử trong bảng  sau cho đúng. Thời gian Nối Sự kiện a. 3.2.1930   1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành …

Read More »

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Địa – Trường THCS Lý Tự Trọng

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Địa - Trường THCS Lý Tự Trọng

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Địa – Trường THCS Lý Tự Trọng KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9 KÌ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 Thời gian làm bài 45 phút I. Phần trắc nghiệm (2,5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều …

Read More »