Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 9 / Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 – Trường THCS Thanh Miện

hoaphuong 10 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 - Trường THCS Thanh Miện

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 – Trường THCS Thanh Miện PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: TOÁN Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề)  Câu 1 (3,0 điểm):  Giải các phương trình …

Read More »

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 – Trường THCS Bắc Hưng

hoaphuong 20 310x165 - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 - Trường THCS Bắc Hưng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 – Trường THCS Bắc Hưng PHÒNG GDĐT TIÊN LÃNG Trường THCS Bắc Hưng   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn Toán lớp 9  Năm học 2015- 2016 Thời gian làm bài 90 phút (Không tính thời gian phát đề)        Đề thi gồm 02 trang …

Read More »

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 – Trường THCS Quảng Minh

7194 1494911290054 1015 310x165 - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 - Trường THCS Quảng Minh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn 9 – Trường THCS Quảng Minh PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH ĐỀ THI KSCL ĐẦU NĂM MÔN: NGỮ VĂN 9  Năm học: 2015 – 2016 Thời gian: 60 phút ( Không kể phát đề) Câu 1: (2 điểm)    Chép đúng chính tả bốn …

Read More »