Home / Đề thi theo lớp / Đề thi lớp 9 / Đề thi vào lớp 10

Đề thi vào lớp 10

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội – Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014

cap nhat nhanhca415 310x165 - Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội - Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội – Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT MÔN: TOÁN NĂM HỌC 2014 – 2015 ( Thời gian làm bài 120 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (2,0 điểm) 1) Không dùng máy tính cầm …

Read More »