Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra số 6 (tiếp theo)

nu sinh d20181115 040205 310x165 - Đề kiểm tra số 6 (tiếp theo)

Đề kiểm tra số 6 (tiếp theo) Câu 21: S tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng theo phản ứng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử trên số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là A. 1:3   B. 2:1   C. 3:1   D. 1:2 Câu 22: Có thể đựng axit …

Read More »

Đề kiểm tra số 6 (tiếp)

cuu hot girl h660height990 310x165 - Đề kiểm tra số 6 (tiếp)

Đề kiểm tra số 6 (tiếp) Câu 11: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 7,80   B. 8,75   C. …

Read More »

Đề kiểm tra số 6

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Đề kiểm tra số 6

Đề kiểm tra số 6 Câu 1: Khi lần lượt tác dụng với mỗi chất dưới đây, trường hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống nhau là A. Fe(OH)2   B. Mg   C. CaCO3   D. Fe3O4 Câu 2: Kim loại nào cho nhiều thể tích khí H2 hơn khi cho cùng một khối lượng hai …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

37357343 9357296624x683 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng tahis cân bằng thì phản ứng dừng …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

7142 1494911290049 1014 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học Câu 1: Chuẩn bị hai ống nghiệm như sau: Ống (1) chứa 3 gam dung dịch HCl 18%. Ống (2) chứa 9 gam dung dịch HCl 6%. Cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm 0,5 gam kẽm hạt có …

Read More »

Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo)

Đề kiểm tra số 5 (tiếp theo) Câu 21: Hai bình cầu có khối lượng và dung tích bằng nhau. Nạp đầy khí oxi vào bình thứ nhất, nạp đầy khí oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai cho đến khi áp suất hai bình như nhau. Đặt hai bình cầu trên hai đĩa cân thì thấy khối …

Read More »