Hóa học lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic

7370 1494911290067 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. CnH2nO.      B. CnH2n-2O. C. CnH2n+2O.      D. CnH2n-4O. Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

anh hot girl nu sinh ca tinh 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp) Câu 11: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, (CaNO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo kết tủa là A. 6.  B. 5.   C. 7.   D. 4. Câu 12: Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no, …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

52043129 09 1024x682 1 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic Câu 1: Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH? A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng NaOH. B. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi sau đó dùng …

Read More »