Hóa học lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic

thaohuyen8 3713562 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. CnH2nO.      B. CnH2n-2O. C. CnH2n+2O.      D. CnH2n-4O. Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

7194 1494911290054 1015 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic Câu 1: Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH? A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng NaOH. B. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi sau đó dùng …

Read More »