Lịch sử lớp 10

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

7246 1494911290063 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2) Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1) Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX? A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1) Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng B. Phong trào công nhân …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1)

thay co1 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1) Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của A. Giai cấp tư sản Đức B. Giai cấp vô sản Đức C. Những người lãnh đạo Đức D. …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

chan dung nu sinh truon 49cc1a 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của A. Cách mạng tư sản B. Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu C. Cách mạng công nghiệp D. …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4) Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến? A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu B. Có lực lượng …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3) Câu 21. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn lạc hậu B. Ruộng đất …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2) Câu 11. Quá trình tập trung sản xuất ở nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả A. Kinh tế bị đình trệ B. Xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp C. Các công …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

7293 1494911290065 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1) Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào? A. Tương đối phát triển B. Phát triển đạt đến trình độ cao C. Tồn …

Read More »