Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 (page 2)

Lịch sử lớp 10

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3)

hoaphuong 10 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3) Câu 21. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được? A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi B. Diện tích đất đai nhỏ hẹp, vúng miền Tây …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

nu sinhuyen 20181115 040141 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2) Câu 11. Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ A. Vua nước Đức thống nhất B. Hoàng đế nước Đức thống nhất C. Thủ tướng nước Đức thống …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1) Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì? A. Là nước nông nghiệp lạc hậu B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1)

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1) Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3)

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3) Câu 21. Tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức A. Quân chủ lập hiến B. Dân chủ C. Cộng hòa tư sản D. Dân …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2) Câu 11. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là A. Nền kinh tế TBCN ra đời nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm B. Chế độ phong kiến Pháp tồn tại …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

thaohuyen8 3713562 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1) Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật? A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển C. …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

Hinh anh hot5 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2) Câu 11. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa B. Đại hội lục …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1) Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất A. Chưa có người cư trú B. Của thổ dân da đỏ C. Có người da đen cư trú …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2) Câu 11. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội? A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh B. Nông dân và công nhân C. Quý tộc mới D. Giáo hội …

Read More »