Sinh học lớp 11

Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp theo)

nu sinhuyen 20181115 040141 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp theo)

Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp theo) Câu 21.Hãy ghép các hoocmôn thực vật ở cột A với chức năng chính của nó ở cột B cho phù hợp A B 1.Auxin 2.Xitôkinin 3.Gibêrelin 4.Axit abxixic 5.Êtilen a) thúc đẩy quả xanh chóng chín b) kích thích ra rễ và kích thích thụ tinh kết hạt c) ức chế …

Read More »

Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp)

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp) Câu 11. Trong chăn nuôi, tùy theo nhu cầu về  đực cái để chọn ra được một loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng. kỹ thuật không được áp dụng là A. lọc tinh trùng    B. ly tâm C. điện Ly    D. chiếu tia UV Câu 12. Cho các hiện tượng sau: …

Read More »

Đề kiểm tra học kì 2

hoaphuong 10 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Câu 1. Kỹ thuật giâm cành gồm các bước sau ⦁ khi rễ cây mọc nhiều và đủ dài ở các cảnh giâm, chuyển cây vào vườn ươm ⦁ cắt vát, tránh dập nát từng đoạn 10 – 15cm các cành bánh tẻ ⦁ khi cây đã đủ rễ và lá, đưa cây vào …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Câu 1. Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là dùng bao cao su; A. thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

thaohuyen7 1492822 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích A. phát triển nang trứng B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

gai xinh di hoc dep 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp) Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. quả không hạt đều là quá đơn tính C. quả có vai trò bảo vệ hạt D. quả có …

Read More »