Home / Đề thi theo môn học / Đề thi môn Vật lý

Đề thi môn Vật lý

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1 Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là A.3r   B.2r   C.4r   D.5r Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1) Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng A. quang năng   B. năng lượng nghỉ C. động năng      D. hóa năng Câu 2: Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm A. số nơtron tạo ra sau phản ứng …

Read More »

Đề kiểm tra học kì 2

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Câu 1: Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thủy tinh đới với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức vào dưới đây đúng? A. nđ > nv > nl     B. nđ < nv < nl C. nđ > nl > nv     D. …

Read More »