Vật lý lớp 10

Đề kiểm tra học kì 2

chan dung nu sinh truon 49cc1a 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Câu 1: Tìm phát biểu sai. Động năng của một vật sẽ không đổi khi vật     A. chuyển động với gia tốc không đổi.     B. chuyển động tròn đều.     C. chuyển động thẳng đều.     D. chuyển động với vận tốc không đổi. Câu 2: Tìm phát …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 7

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 7

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Ôn tập cuối chương 7 Câu 1: Thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 20oC. Cho hệ số nở dài của thép là 15.10-6K-1. Để đảm bảo thanh dãn nở tự do khi nhiệt độ của thanh có thể lên tới nhiệt độ 40oC, phải để hở …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự chuyển thể của các chất

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự chuyển thể của các chất

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng?     A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.     B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Câu 1: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm     A. có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.     B. vuông góc với …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

7246 1494911290063 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu lo, hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: Một vật rắn hình trụ …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Câu 1: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)     A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.     B. đứng yên tại những vị trí xác định.     C. chuyển động hỗn độn …

Read More »

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng

7142 1494911290049 1014 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng Câu 1: Tìm phát biểu sai.     A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác     B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của …

Read More »