Vật lý lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1 Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là A.3r   B.2r   C.4r   D.5r Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức …

Read More »