Vật lý lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1) Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng A. quang năng   B. năng lượng nghỉ C. động năng      D. hóa năng Câu 2: Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm A. số nơtron tạo ra sau phản ứng …

Read More »

Đề kiểm tra học kì 2

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Câu 1: Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thủy tinh đới với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức vào dưới đây đúng? A. nđ > nv > nl     B. nđ < nv < nl C. nđ > nl > nv     D. …

Read More »