Cảm nhận về nhân vật Chử Đồng Tử trong truyện Chử Đồng Tử

vanbantailieu img 310x165 - Cảm nhận về nhân vật Chử Đồng Tử trong truyện Chử Đồng Tử

Cảm nhận về nhân vật Chử Đồng Tử trong truyện Chử Đồng Tử Mở bài Cảm nhận về nhân vật Chử Đồng Tử trong truyện Chử Đồng Tử Trong kho tàng văn học nước ta bên cạnh những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng thì cũng có những tác phẩm mà dân dân ta sáng tác ra có sức …

Read More »

Suy nghĩ gì về ý kiến: Thanh niên đừng hỏi Tổ Quốc đã cho mình những gì, mà phải hỏi mình đã làm gì cho Tổ Quốc

vanbantailieu img 310x165 - Suy nghĩ gì về ý kiến: Thanh niên đừng hỏi Tổ Quốc đã cho mình những gì, mà phải hỏi mình đã làm gì cho Tổ Quốc

Suy nghĩ gì về ý kiến: Thanh niên đừng hỏi Tổ Quốc đã cho mình những gì, mà phải hỏi mình đã làm gì cho Tổ Quốc Mở bài: Giới thiệu câu nói “Thanh niên đừng hỏi Tổ Quốc đã cho mình những gì, …    Chúng ta là thế hệ trẻ, những con người quyết định vận mệnh của đất …

Read More »

Bình luận câu khuyên thanh niên: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên

vanbantailieu img 310x165 - Bình luận câu khuyên thanh niên: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm  nên

Bình luận câu khuyên thanh niên: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên Mở bài Bình luận câu “Không có việc gì khó, … Vào tháng 9 năm 1950, trên đường đi công tác,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp một đơn vị thanh niên xung phong đang …

Read More »

Cảm nghĩ của anh chị về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành trích Đại việt sử lược

vanbantailieu img 310x165 - Cảm nghĩ của anh chị về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành trích Đại việt sử lược

Cảm nghĩ của anh chị về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành trích Đại việt sử lược Mở bài Cảm nghĩ về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành Lịch sử nước ta gắn liền với những vị anh hùng hào kiệt, họ hi sinh bản thân để bảo vệ …

Read More »