Home / Tag Archives: Chiếc lược ngà

Tag Archives: Chiếc lược ngà

Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Bài làm Đề tài chiến tranh là một đề tài gây ra nhiều đau thương ám ảnh với mỗi người dân của nước ta. Nó đã gây ra nhiều tang thương mất mát với người dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống …

Read More »

Phân tích nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Phân tích nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Bài làm Truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một tác phẩm xuất sắc viết về tình cảm cha con – một đề tài vô cùng quen thuộc nhưng lại thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc. Qua …

Read More »

Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Bài làm Bé Thu trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một nhân vật gây được ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc. Bởi những diễn biến nội tâm vô cùng sâu sắc của nhân vật.  …

Read More »

Cảm nghĩ về nhân vật bé Thu trong chuyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Cảm nghĩ về nhân vật bé Thu trong chuyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Cảm nghĩ về nhân vật bé Thu trong chuyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Bài làm 1 Nguyễn Quang Sáng là nhà văn nam bộ,các tác phẩm của ông chủ yếu viết về con người và cuộc sống ở Nam Bộ, các tác phẩm của ông chủ yếu viết về con người và cuộc sống ở …

Read More »

Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Bài làm 1 Tác phẩm Chiếc Lược Ngà được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết vào thời điểm kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt năm 1966. Truyện kể về tình phụ tử sâu …

Read More »

Cảm nhận của em về đoạn trích truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

vanbantailieu img 310x165 - Cảm nhận của em về đoạn trích truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Cảm nhận của em về đoạn trích truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Bài làm 1 “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là một truyện ngắn viết về tình phụ tử sâu nặng của cha con ông Sáu thời kì chiến tranh. Đây là một truyện ngắn giản dị nhưng chứa đầy sự bất ngờ như …

Read More »