Home / Tag Archives: phân tích hình tượng sông Đà

Tag Archives: phân tích hình tượng sông Đà

Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

vanbantailieu img 310x165 - Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm Bài tùy bút "Người lái đò sông Đà" kể về hình ảnh một người lái đò giản dị, bình thường vô cùng anh dũng, có thể thấy hình tượng con sông Đà là một hình ảnh anh dũng hoang …

Read More »

Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

vanbantailieu img 310x165 - Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm Nhà văn Nguyễn Tuân là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học nước nhà. Bài tùy bút "Người lái đò sông Đà"  được viết bằng phong cách độc đáo vô cùng thu hút người đọc. Nhà văn …

Read More »