Home / Tag Archives: văn giải thích

Tag Archives: văn giải thích

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

vanbantailieu img 310x165 - Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Bài làm Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước, truyền thống che chở đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Trong những câu ca dao tục ngữ ông bà ta thường giáo dục con cháu mình rằng "Nhiễu điều phủ lấy giá …

Read More »

Giải thích câu Học học nữa học mãi

vanbantailieu img 310x165 - Giải thích câu Học học nữa học mãi

Đề bài: Giải thích câu Học học nữa học mãi Bài làm Câu nói của Lê – Nin "Học, học nữa học mãi" chính là một câu nói đúng đắn muốn khuyên nhủ mỗi con người chúng ta cần phải coi trọng việc học để nâng cao nguồn tri thức của mình, khi chúng ta có kiến thức thì làm …

Read More »