Home / Văn bản hành chính / Mẫu văn bản khiếu nại – tố cáo

Mẫu văn bản khiếu nại – tố cáo

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên của trường Đại học Cần Thơ Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí sinh viên căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  Hướng dẫn thực hiện một …

Read More »